Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Huyện Bình Chánh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Nhân Đức
20v
1/13A, Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0919659779
2 Nhà Thuốc Phúc Hậu
20v
60, Đường số 10, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0903646905
3 Nhà Thuốc Thanh Hải
20v
A11/7A, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909503557
4 Nhà Thuốc Dũ Quyền 3
20v80v
a4/13, Liên Ấp 123, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0349999032
5 Nhà Thuốc Ngọc Hương
20v80v
A6/, 1 Ấp 1, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0966119330
6 Nhà Thuốc Hồng Phúc
20v80v
B5/1, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0908837829
7 Nhà Thuốc Hồng Phúc Skv3
20v
B5/9E, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0915780777
8 Nhà Thuốc Phát Tài
20v80v
C1/3B, Ấp 3 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0973158698
9 Nhà Thuốc Minh Châu 7
20v80v
D7/33, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0973239746
10 Nhà Thuốc Tân Túc 1
20v80v
E3/7, Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0949072672
11 Nhà Thuốc Minh Phương QT
20v80v
E5/21, Đường Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0936760311
12 Nhà Thuốc Bảo Nguyên
20v
F1/17B, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0905707099
13 Nhà Thuốc Minh Châu 7
20v
e4/1f, thới hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0935371693
14 Nhà Thuốc Minh Đức
20v
B5/126A, Ấp 2, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0986116552
15 Nhà Thuốc Mỹ Thuận
20v80v
1121, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0908155512
16 Nhà Thuốc Hoàng Yến
20v
780, quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0900994119
17 Nhà Thuốc Phương Ngân
20v
d16/41, đoàn nguyễn tuấn, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02862777886
18 Nhà Thuốc Mai Khôi 1
20v80v
555a/12, an phú tây, An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0989508180
19 Nhà Thuốc Vũ Huy
20v
e9/14, nguyễn hữu trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02835357529
20 Nhà Thuốc Hoàng Song Anh
20v
hl80, hương lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0917471877
21 Nhà Thuốc Đức Lợi 6
80v
a5/34b/1, 1a, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0972242397
22 Nhà Thuốc Thanh Tâm
20v80v
b5/6c, trần đại nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0946166098
23 Nhà Thuốc Ngọc An
20v
1a/29, trần văn giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0369380693
24 Nhà Thuốc Sinh Đôi 1
20v
D1/8-D1/8A, Quốc Lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937978885
25 Nhà Thuốc Thanh Nhàn
20v80v
1/26, Đinh Đức Thiện, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0898684363
26 Nhà Thuốc Như Ý
20v80v
A8/22, Quốc Lộ 50, Quy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0788662229
27 Nhà Thuốc Phương Trinh
20v
A8/21, Quốc Lộ 50, Quy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0902492879
28 Nhà Thuốc Minh Châu 9
20v
D1/16, Đinh Đức Thiện, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0975920571
29 Nhà Thuốc Trâm Anh
20v
A5/14V, 1A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0903669947
30 Nhà Thuốc Huyền Đức
20v80v
C8/24, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0366405771
31 Nhà Thuốc Thiên Long 5
20v80v
G15/30, Láng Le Bàu Cò, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0908240736
32 Nhà Thuốc Minh Thư 1
20v
A9/2H1, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937000761
33 Nhà Thuốc Hoàng Tuấn 1
20v80v
B6/27 Ấp 2A, Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0902053076
34 Nhà Thuốc Minh Châu 8
20v80v
E1/9 Ấp 5, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937902677
35 Nhà Thuốc Phương Huy
20v
4/25, Đinh Đức Thiện, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0784859758
36 Nhà Thuốc Gia Phú
20v80v
E17/62, An Phú Tây, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0938184599
37 Nhà Thuốc Cát Tiên
20v
Số F1/30C Kinh A, Ấp 6, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0379575949
38 Nhà Thuốc Quỳnh Như
20v80v
99, Đường số 8, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937834040
39 Nhà Thuốc Vạn Phúc An
20v
A5/13A Đường 1A, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0396860997
40 Nhà Thuốc Phúc Khang 1
20v
D9/37D, An Phú Tây, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0907985579
41 Nhà Thuốc Trung Hiếu
20v80v
D7/30, Ấp 4, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0977598426
42 Nhà Thuốc Hồng Đức 9
20v80v
e8/19A, ấp 5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909468310
43 Nhà Thuốc Lang Trinh
20v80v
66, Đường số 10, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0364191207
44 Nhà Thuốc An Phu
20v80v
206B/7A, an phú tây, An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0907274599
45 Nhà Thuốc Chợ Đệm
20v80v
A8/8, Chợ Điệm, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0947679979
46 Nhà Thuốc Minh Hiếu 2
20v80v
C4/1, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0835369946
47 Nhà Thuốc Khánh Hoàng
20v80v
C4/34, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0912227379
48 Nhà Thuốc Việt My 2
20v80v
B7/181/1A, Quốc Lộ 50, Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0906666277
49 Nhà Thuốc Ngọc Mai 1
80v
d6/20, kinh A, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0704799347
50 Đại Lý 97
20v80v
d14/34, Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02837608443
51 Nhà Thuốc Tâm An
20v
D3/3D, Hương Lộ 11, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0902838506
52 Nhà Thuốc Thanh Trúc
20v80v
49 Đường số 6, KP. Chợ Cầu Xáng, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0919265726
53 Nhà Thuốc Nhân Ái
20v80v
D10/40, Đoàn Nguyễn Tuấn, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0903855800
54 Nhà Thuốc Ngọc Anh
20v80v
54/147, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909401924
55 Nhà Thuốc Kim Long
20v
A3/16, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0837584868
56 Nhà Thuốc Châu Ân
20v
A5b/159b, Ấp 1, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0904756708
57 Nhà Thuốc Phát Lộc
20v80v
b4/22b, ấp2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0975117779

Xem và mua ngay BÁCH NIÊN KIỆN tại nhà thuốc gần nhất

Nếu địa chỉ nhà thuốc cách xa quá 2km so với địa chỉ quý khách, hãy gọi tới Tổng đài (Miễn cước) 1800.6802 để chúng tôi giao sản phẩm tới tận tay quý khách.

Điểm bán Bách Niên Kiện

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Nhắn tin Zalo 1