Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận Gò Vấp

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Thanh Thùy
20v80v
103A, Nguyễn Kiệm, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838943454
2 Nhà Thuốc Xóm Mới 2
20v
1050, Lê Đức Thọ, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0937914024
3 Nhà Thuốc Minh Thảo
20v80v
114, Lê Đức Thọ, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839841298
4 Nhà Thuốc Mai Uyên
20v80v
122, Lê Đức Thọ, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839046050
5 Nhà Thuốc Minh Thanh 2
20v80v
150, Nguyễn Văn Nghi (dời vào số 5, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0792361238
6 Nhà Thuốc Như Hà
20v80v
179, Nguyễn Thái Sơn, 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02838941661
7 Nhà Thuốc Thảo Ly 09
20v80v
221, Phạm Văn Chiêu, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0937911443
8 Nhà Thuốc Cẩm Anh
20v80v
224, Nguyễn Oanh, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0972967275
9 Nhà Thuốc Phú Thịnh
80v
246, Dương Quảng Hàm, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0773789219
10 Nhà Thuốc Sinh Phúc
20v80v
25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0909405738
11 Nhà Thuốc Hòa Bình
80v
284, Phan Huy Ích, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908919708
12 Nhà Thuốc Thuận Phong
20v
404, Dương Quảng Hàm, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0937360939
13 Nhà Thuốc Đạt Duy
20v
459, Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0830960325
14 Nhà Thuốc Tinh Hoa
20v
15/26, Đường số 59, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0936294897
15 Nhà Thuốc Mỹ Kim
20v80v
120, Thống Nhất, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0914189812
16 Nhà Thuốc Lan Anh
20v
382, Nguyễn Oanh, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838951068
17 Nhà Thuốc Trung Việt
80v
712, Phan Văn Trị, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0986130262
18 Nhà Thuốc Nhật Thanh
20v80v
74, Lê Đức Thọ, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0981813474
19 Nhà Thuốc Ngọc Hà
20v
9, Phạm Huy Thông, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938013542
20 Nhà Thuốc Duy Châu 2
80v
356, phạm văn chiêu, 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0907405522
21 Nhà Thuốc Anh Tuấn
20v80v
105-107, đường số 11, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0932051696
22 Nhà Thuốc Nhật Thanh 1
20v80v
21, Phạm Huy Thông, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0862995716
23 Nhà Thuốc Trường Sơn
20v
34B, Phạm Văn Chiêu, 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0937252463
24 Nhà Thuốc Phương Hạnh
20v80v
412, nguyễn văn khối, 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0904179706
25 Nhà Thuốc Thái Sơn
20v80v
703, nguyễn kiệm, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0765367563
26 Nhà Thuốc Trường Sơn 6
20v
1238, Lê Đức Thọ, 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0978149727
27 Nhà Thuốc Bình Minh
20v
274, đường số 8, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0903302867
28 Nhà Thuốc Minh Trang
80v
510, Nguyễn Văn Công, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0348808485
29 Nhà Thuốc Vina
20v80v
653/42/4, Quang Trung, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0929999769
30 Nhà Thuốc Hải Đăng
20v
745/109, Quang Trung, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0983971599
31 Nhà Thuốc Hải Yến
20v80v
165, Đường Số 1, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0988793570
32 Nhà Thuốc Tâm Dược
80v
258, Nguyễn Văn Công, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0352340485
33 Nhà Thuốc Vạn An
20v80v
1, Đường Số 9, 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0976799314
34 Nhà Thuốc Hợp An
20v
752, Thống Nhất, 15, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0914799978
35 Nhà Thuốc Anh Mỹ
20v
Số 590/26, Phan Văn Trị, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0372143016
36 Nhà Thuốc Thảo Bình
20v80v
54, Lê Văn Thọ, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0977538034
37 Nhà Thuốc Trung Tín
20v80v
189, Nguyễn Oanh, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0933450933
38 Nhà Thuốc Phương Châu
20v80v
1076, Lê Đức Thọ, 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0342706354
39 Nhà Thuốc Phú Quang 2
20v80v
463, Nguyễn Văn Công, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0909577529
40 Nhà Thuốc Hoàng Lan
20v80v
146, Nguyễn Tư Giản, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0988804058
41 Nhà Thuốc Minh Châu 20
20v80v
316, Lê Văn Thọ, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908135647
42 Nhà Thuốc Minh Châu 522
20v80v
14A, Nguyễn Thái Sơn, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0901346379
43 Nhà Thuốc Tuyết Trinh
20v
1123, Phạm Văn Bạch, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0932187464
44 Nhà Thuốc Duy Châu
20v80v
499, Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938688990
45 Nhà Thuốc Hoàng Mỹ
20v80v
663, Lê Đức Thọ, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838948191
46 Nhà Thuốc Triết Anh
20v80v
7, Lê Thị Hồng, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0986598045
47 Nhà Thuốc Công Vinh 2
20v80v
761, Thống Nhất, 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0901478357
48 Nhà Thuốc Bảo Trân
20v80v
163, đường số 1, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938863666
49 Nhà Thuốc Ngọc Nhung
20v80v
28, Đường số 7, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0934771726
50 Nhà Thuốc Thư Lê
20v80v
56, Đường Số 2, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0986931242
51 Nhà Thuốc Kim Anh 2
20v80v
131, Nguyễn Kiệm, 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839851689
52 Cty CP dược phẩm và thiết bị y khoa Golden Mouse
20v80v
1416/17/19, Lê Đức Thọ, 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02839916789
53 Nhà Thuốc An Lộc
20v80v
526, Nguyễn Oanh, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908856847
54 Nhà Thuốc Minh Châu 9
20v80v
613, Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0352507403
55 Nhà Thuốc Thiên Phú
80v
226/25, nguyễn văn lượng, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0939187736
56 Nhà Thuốc Duy Bảo
20v80v
237/98/70, Phạm Văn Chiêu, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0399728543
57 Nhà Thuốc Minh Châu 6
20v80v
505, Nguyễn Oanh, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0962226086
58 Nhà Thuốc Nhật Anh
20v80v
981, Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0775621609
59 Nhà Thuốc Song An
20v
656/54, Quang Trung, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0907890488
60 Nhà Thuốc Mỹ Anh
20v80v
687-689, Nguyễn Kiệm, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838940441
61 Nhà Thuốc Trung Nguyên 2
20v80v
839, Nguyễn Kiệm, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0985231399
62 Nhà Thuốc Minh Châu 1
20v80v
221, Thống Nhất, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0933032251
63 Nhà Thuốc Kim Nga
20v
269, Thống Nhất, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0862959753
64 Nhà Thuốc Hải Bích
20v
285, Lê Đức Thọ, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908945658
65 Nhà Thuốc Minh Châu 8
20v80v
103, phạm văn chiêu, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0984118585
66 Nhà thuốc Hà Vân
20v
45/324, Nguyễn Văn Lượng, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0835391097

Xem và mua ngay BÁCH NIÊN KIỆN tại nhà thuốc gần nhất

Nếu địa chỉ nhà thuốc cách xa quá 2km so với địa chỉ quý khách, hãy gọi tới Tổng đài (Miễn cước) 1800.6802 để chúng tôi giao sản phẩm tới tận tay quý khách.

Điểm bán Bách Niên Kiện

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Nhắn tin Zalo 1